TRỤ SỞ UBND QUẬN HÀ ĐÔNG


Địa chỉ: Lô N01 Trung tâm hành chính mới, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0433 825 587 Fax: 0433 824 120.

Email: vanthu_hadong@hanoi.gov.vn

Trang web: hadong.hanoi.gov.vn
Các bộ phận trực thuộc UBND Quận Hà Đông làm việc tại trụ sở ở Trung tâm hành chính mới bao gồm:

 
Văn phòng HĐND-UBND quận Hà Đông Tầng 1
Điện thoại: 0433825587
E-mail: vanthu_hadong@hanoi.gov.vn
Thanh tra Quận Tầng 4
Điện thoại: 0433825494
E-mail: thanhtra_hadong@hanoi.gov.vn
Phòng Tài nguyên và môi trường Tầng 4
Điện thoại: 04 63290509
E-mail: ptnmt_hadong@hanoi.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch Tầng 4
Điện thoại: 04 33825730
E-mail: ptckh_hadong@hanoi.gov.vn
Phòng Quản lý đô thị Tầng 5
Điện thoại: 0433826090
Email: pqldt_hadong@hanoi.gov.vn
Phòng Nội vụ Tầng 3
Điện thoại: 0433524433
E-mail: pnv_hadong@hanoi.gov.vn
Phòng Lao động thương binh và xã hội Tầng 5
Điện thoại: 0433828810
Email: pldtbxh_hadong@hanoi.gov.vn
Phòng Kinh tế Tầng 5
Điện thoại: 0433514687
E-mail: pkt_hadong@hanoi.gov.vn
Phòng Y tế Tầng 5
Điện thoại: 0433825535
E-mail: pyt_hadong@hanoi.gov.vn

Trụ sở UBND Quận Hà Đông

Trụ sở UBND Quận Hà Đông


Trụ sở UBND Quận Hà Đông

Trụ sở UBND Quận Hà Đông


Trụ sở UBND Quận Hà Đông

Trụ sở UBND Quận Hà Đông


Trụ sở UBND Quận Hà Đông

Trụ sở UBND Quận Hà Đông

Cũ hơn
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN THÀNH
Công ty Cổ phần Tiến Thành Số 146 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

04. 33 824 465, 04. 33 501 204

Lượt xem: 623

Tìm gara sửa xe uy tín
PHỤ TÙNG Ô TÔ HÀN QUỐC - PHƯƠNG BẰNG HỘI
Phụ tùng ô tô Hàn Quốc - Phương Bằng Hội Số 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

04. 33542721, 04. 33507986, 0919 358 798

Lượt xem: 861
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Công ty Cổ phần In và Thương mại Hà Tây Số 15, Đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

04.33826304, 04.33828570, Fax: 04.33824548, 04.33553638

Lượt xem: 812
TECHCOMBANK HÀ TÂY
Techcombank Hà Tây Tầng 1, Tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

04.33119945, 04.33119104 - Fax: 04.33119962, 04.33119963

Lượt xem: 9014

Địa điểm đặt máy ATM của ngân hàng Techcombank
TECHCOMBANK NHUỆ GIANG
Techcombank Nhuệ Giang Số 56- 58 Phố Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội

04. 33 529 876, Fax: 04. 33 529877

Lượt xem: 563

Địa điểm đặt máy ATM của ngân hàng Techcombank
Xem thêm