SỞ TƯ PHÁP HÀ NỘI


Địa chỉ: Số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.33546157, 04.33546163 Fax: 04.33546155

Trang web: sotuphaphanoi.gov.vn
Sở Tư pháp Hà nội (Quận Hà đông) được thành lập theo Quyết định số 4422/QĐ-TC ngày 10/11/1982 của UBND Thành phố Hà Nội.

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hà nội giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nuớc về công tác tư pháp trong phạm vi thành phố. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước.

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài, lý lịch tư pháp, luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, hòa giải ở cơ sở, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự Ủy quyền của Ủy ban nhân thành phố.

Thông tin chi tiết xem tại website của Sở Tư pháp Hà nội

Sở Tư pháp Hà nội

Sở Tư pháp Hà nộiSở Tư pháp Hà nội

Sở Tư pháp Hà nộiSở Tư pháp Hà nội

Sở Tư pháp Hà nội

Cũ hơn
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SỐ 2 - SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI
Trung tâm giới thiệu việc làm số 2 - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà nội Số 144 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

04.33510672, 0433820450, 0433825327, 0433829082 Fax: 0433825327, 0433829082

Lượt xem: 7148

Phiên giao dịch việc làm thứ 7 hàng tuần
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI
Sở Giao thông Vận tải Hà nội Số 2 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

04.33824404 Fax: 04.33824984

Lượt xem: 7713
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học - Ngân hàng phát triển Việt nam Số 27 - Đường Tô Hiệu, Hà đông, Hà nội

04.33826501 Fax: 04.33552518

Lượt xem: 6173
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỐ 3 - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Phòng đăng ký kinh doanh số 3 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội Số 1 Quang Trung, Hà đông, Hà nội

04.33523840

Lượt xem: 6889
NHÀ HÀNG HẦM 37 BÀ TRIỆU HÀ ĐÔNG
Nhà hàng hầm 37 Bà Triệu Hà đông 37 Bà Triệu, Hà đông, Hà nội

04.63288668, 0974407968

Lượt xem: 6630

Hỏi các món ăn để lên thực đơn cho đám cưới
Xem thêm