BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HÀ ĐÔNG


Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phương Hà cầu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 4.33827413 Fax: 04.33522162

Trang web: bhxhhn.com.vn
Bảo hiểm Xã hội Quận Hà đông là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà nội.

Bảo hiểm xã hội Quận có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện. Bảo hiểm xã hội quận chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND quận Hà đông.

Bảo hiểm xã hội Quận có nhiệm vụ :
  • Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;
  • Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội ; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội ViệtNam và Bảo hiểm xã hội tỉnh;
  • Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;
  • Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.
  • Tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm và quản lý mạng lưới chi trả bảo hiểm xã hội ở xã, phường, thị trấn;
  • Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh;
  • Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
  • Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn;
  • Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Bảo hiểm Xã hội Quận Hà đông

Bảo hiểm Xã hội Quận Hà đông

Cũ hơn
CÂU LẠC BỘ HƯU TRÍ HÀ ĐÔNG
Câu lạc bộ hưu trí Hà đông Đường Lê Lợi, Phường Hà cầu, Hà đông, Hà nội

04.33829573

Lượt xem: 7325
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIẾN HƯNG
Trường tiểu học Kiến hưng Phường Kiến hưng, Hà đông, Hà nội

04.33524912

Lượt xem: 7838
TRƯỜNG THCS KIẾN HƯNG
Trường THCS Kiến Hưng Phường Kiến hưng, Hà đông, Hà nội

04.33825317

Lượt xem: 8038
VIỆN BỎNG QUỐC GIA
Viện Bỏng Quốc gia Đường Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội

069.566605

Lượt xem: 7157
BÁO PHỤ NỮ THỦ ĐÔ
Báo phụ nữ thủ đô Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà đông, Hà nội

0433517811, 0439421856, 0438223989

Lượt xem: 6185
Xem thêm